Kursy te przeznaczone są dla osób z większą znajomością i sprawnością językową. Zanim dana osoba zostanie przydzielona do konkretnej grupy, wypełnia ona test językowy, a także zapraszana jest na krótką rozmowę w celu ocenienia jest umiejętności mówienia po angielsku. Następnie dochodzi do wyboru poziomu. W przypadku osób uczących się indywidualnie test i rozmowa mają za zadanie poinformowanie mnie na temat poziomu i ewentualnych trudności – wiedza ta pozwoli mi na organizację jak najefektywniejszych zajęć.

Kursy dla zaawansowanych mogą być także prowadzone pod dany egzamin – przygotowanie do certyfikatów językowych (FCE, CAE) lub matury z rozszerzonego języka angielskiego. Wówczas nacisk kładę na zdobywanie kompetencji typowo egzaminacyjnych, staram się jednak nie zaniedbywać ogólnej sprawności językowej.